​Vår vision

Vår vision, uttalad av Lasse Lindelöw och presenterades i maj 2002

MFT – Det självklara valet

Vår vision är att Malmö Flygfraktterminal alltid skall framstå som det självklara valet för terminalhantering av flygfrakt. För våra speditörskunder i södra Sverige och för de flygbolag som vill ha en seriös samarbetspartner för terminalhantering av flygfrakt. Antingen lokalt, nationellt eller för region norra Europa.


​Detta skall uppnås genom att:

  • Vi kontinuerligt levererar en god kvalitet på våra tjänster, baserat på öppenhet, dedikering och fokusering
  • Som goda samhällsmedborgare följa och tillämpa gällande lagar och föreskrifter
  • Ha kundnyttan som utgångspunkt för alla delar i vår hantering
  • Betrakta vår egen personal som företagets viktigaste resurs
  • Framstå som en stor tillgång för våra ägare, genom hög kvalitetsprofil och goda ekonomiska resultat.​

​Tel: +46 40 22 76 30

Malmö Flygfraktterminal

Bronsåldersgatan 4

​213 76 Malmö

Mån – Tors: 06.00 – 22.00

Fre: 06.00 - 24.00
Lör: 06.00 – 14.00
Sön: 15.00 – 21.00

Malmö Flygfraktterminal AB
Bronsåldersgatan 4
21376 Malmö
Tlf.: 040227630
CVR: 556061-7051
lasse.lindelow@malmoflygfrakt.se