Vår Miljöpolicy

​MFT ska bedriva verksamheten med så lite negativ påverkan på miljön som möjligt genom att:

  • Aktivt välja det minst miljöpåverkande alternativet där det är möjligt, med tanke på kostnader och produktivitet.
  • Så långt det är möjligt, återvinna kontors- och förbrukningsmaterial och minimera användandet av engångsartiklar.
  • Använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt. Vid upphandling av transporttjänster ställa krav på leverantörers miljöarbete.
  • Sträva efter att, där det är möjligt, utnyttja ny teknik för distribution och kommunikation (e-post, videokonferenser etc.).
  • Vår ambition är att minska andelen osorterat avfall genom effektiv källsortering.
  • Alla anställda ska vara involverade och engagerade, genom utbildning och återkoppling, i det ständiga förbättringsarbetet.
  • Företaget ska följa och tillämpa gällande lagar och föreskrifter.
  • Företaget ska främja en kreativ kultur för förbättringar och idéer.

​Tel: +46 40 22 76 30

Malmö Flygfraktterminal

Bronsåldersgatan 4

​213 76 Malmö

Mån – Tors: 06.00 – 22.00

Fre: 06.00 - 24.00
Lör: 06.00 – 14.00
Sön: 15.00 – 21.00

Malmö Flygfraktterminal AB
Bronsåldersgatan 4
21376 Malmö
Tlf.: 040227630
CVR: 556061-7051
lasse.lindelow@malmoflygfrakt.se