Vår Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för Malmö Flygfraktterminal utformades av Lasse Lindelöw 2001 och reviderades 2011

Vårt kvalitetsmål är få nöjdare kunder genom att:

 • Hantera flygfrakt, frakthandlingar och information på ett effektivt och korrekt sätt.
 • Involvera kunder och leverantörer i vårt kvalitetsarbete, i syfte att förebygga/minimera avvikelser.
 • Utgå ifrån insikten om att kompetens och engagemang, hos vår egen personal, är grunden för allt kvalitetsarbete.
 • En snabb hantering av reklamationer.
 • Betrakta alla synpunkter från kunder, som en kvalitetsavvikelse oavsett orsak till avvikelsen.

Samtlig personal är insatt i företagets kvalitetspolicy. Kvalitetsmål för företaget fastställs årligen av företagsledningen.

Övergripande kvalitetsmål är mäta och följa upp interna avvikelser och mottagna preliminära reklamationer, kategoriserade i:

 • Felmärkt gods
 • Felutlämnat gods (import)
 • Fellastat/felbyggt (export/transit)
 • Övriga fel - Terminal
 • Fel på fakturor –färre än fastställd nivå
 • Fel i dokumenthantering (export/ transit)
 • Övriga fel - Kontor

Lista sammanställs och utvärderas fortlöpande genom VD/kvalitetschefens försorg.

​Tel: +46 40 22 76 30

Malmö Flygfraktterminal

Bronsåldersgatan 4

​213 76 Malmö

Mån – Tors: 06.00 – 22.00

Fre: 06.00 - 24.00
Lör: 06.00 – 14.00
Sön: 15.00 – 21.00

Malmö Flygfraktterminal AB
Bronsåldersgatan 4
21376 Malmö
Tlf.: 040227630
CVR: 556061-7051
lasse.lindelow@malmoflygfrakt.se