Vår historia

Kommer du ihåg Bulltofta? Hela Malmös flygplats ända fram till 1972 då man anlade den nya flygplatsen Sturup, halvvägs till Ystad. Samma år beslutade SAS och de lokala Malmö-speditörerna att bilda det gemensamma bolaget Malmö Flygfraktterminal. Anledningen var helt enkelt att man ville ha kvar ett tullager och centralt placerad ”mötesplats”. Nära marknaden och de företag som hade flygfrakter till och från Malmö.

Trots att flygfrakt vid denna tid var ett ganska exklusivt sätt att skicka gods så hanterade vi redan det första året över       5 000 ton. Sedan gick utvecklingen av flygfrakt hand i hand med den ökande globaliseringen av näringslivet, än idag med fortsatt stadigt växande fraktvolymer.

Idag är MFT:s huvudsakliga upptagningsområde för frakter regionen runt Malmö, främst företag söder om en linje 

mellan Halmstad–Växjö–Oskarshamn. Men på senare tid har vi märkt en förändring genom att vi numer hanterar mer och mer flygfrakt, som kommer längre norr ifrån än så. Förmodligen beror det på vår centralt placerade Fosie-terminal, kloss vid Yttre Ringvägen som ansluter Malmö inte bara till Sturup utan också via Öresundsbron till Kastrup. 

Vår terminal är idag på 6700 m2 och har en framtida möjlig kapacitet att fullt utbyggd hantera mer än 60 000 ton flygfrakt/år. Även om en stor del av flygfrakten flygs från Kastrup, så ansluter vi också direkt med många andra europeiska flygplatser, exempelvis Frankfurt, Amsterdam, Arlanda, Luxemburg, för att nämna några.

​Tel: +46 40 22 76 30

Malmö Flygfraktterminal

Bronsåldersgatan 4

​213 76 Malmö

Mån – Tors: 06.00 – 22.00

Fre: 06.00 - 24.00
Lör: 06.00 – 14.00
Sön: 15.00 – 21.00

Malmö Flygfraktterminal AB
Bronsåldersgatan 4
21376 Malmö
Tlf.: 040227630
CVR: 556061-7051
lasse.lindelow@malmoflygfrakt.se