Vår Arbetsmiljöpolicy

Se till att erbjuda/tillhandahålla den bästa tänkbara arbetsmiljön för kontors- och terminalarbete, genom att:

  • Bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete, genom kontinuerliga skyddskommittémöten, skyddsronder mm
  • Skapa en företagskultur där samtliga anställda kan och skall påverka eventuella brister.
  • Se till att involvera berörd personal i planeringen av förändringar i verksamheten, som kan påverka arbetsmiljön.
  • Upprätta en positiv atmosfär, där vi gärna skrattar med varandra, men aldrig åt.

​Tel: +46 40 22 76 30

Malmö Flygfraktterminal

Bronsåldersgatan 4

​213 76 Malmö

Mån – Tors: 06.00 – 22.00

Fre: 06.00 - 24.00
Lör: 06.00 – 14.00
Sön: 15.00 – 21.00

Malmö Flygfraktterminal AB
Bronsåldersgatan 4
21376 Malmö
Tlf.: 040227630
CVR: 556061-7051
lasse.lindelow@malmoflygfrakt.se